Sài Gòn : Di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch đô thị

122

Tin tức nhà đất Sài Gòn – UBND Tp.HCM vừa ban hành Kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016–2020.

Kế hoạch nhằm từng bước di dời các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở dệt nhuộm, cơ khí, hóa chất ra khỏi thành phố hoặc di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật; di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào các nhà máy giết mổ công nghiệp tập trung, hiện đại; khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở sản xuất tự di dời đến vị trí phù hợp với quy hoạch để ổn định và phát triển lâu dài.

Địa điểm các cơ sở sản xuất di dời đến là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố hoặc các địa điểm khác phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển ngành và bảo đảm công tác bảo vệ môi trường.

Trước mắt, từ nay đến năm 2017, thành phố sẽ thực hiện công tác di dời đợt 1 của năm 2016 (đã được duyệt tại Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 3/10/2016).

Sang giai đoạn 2018-2020, thành phố sẽ triển khai các phương thức xử lý với các cơ sở nằm trong danh mục phải di dời theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục phê duyệt danh mục các cơ sở sản xuất phải di dời; xây dựng phương án hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ…